جستجوی پیشرفته مرتب‌سازی پیش‌فرض

نمایش 1–16 از 30 نتیجه

مرتب سازی بر اساس: selected='selected' پیش‌فرض محبوبیت امتیاز جدیدترین ارزانترین گرانترین محصولات ویژه شگفت انگیزها
 • ناموجود
  مخزن عمودی 100 لیتری

  مخزن عمودی 100 لیتری

  مخزن عمودی (Vertical Tank) با گنجایش 100 لیتر قطر مخزن: 46 سانتی متر ارتفاع کل مخزن: 72 سانتی متر ارتفاع مفید مخزن: 62 سانتی متر
  0
  ویژگی ها
 • ناموجود
  مخزن عمودی 1000 لیتری

  مخزن عمودی 1000 لیتری بلند

  مخزن عمودی (Vertical Tank) بلند با گنجایش 1000 لیتر قطر مخزن: 82 سانتی متر ارتفاع کل مخزن: 217 سانتی متر ارتفاع مفید مخزن: 205 سانتی متر
  0
  ویژگی ها
 • ناموجود
  مخزن عمودی 1000 لیتری

  مخزن عمودی 1000 لیتری کوتاه

  مخزن عمودی (Vertical Tank) کوتاه با گنجایش 1000 لیتر قطر مخزن: 103 سانتی متر ارتفاع کل مخزن: 140 سانتی متر ارتفاع مفید مخزن: 125 سانتی متر
  0
  ویژگی ها
 • ناموجود
  مخزن عمودی 10000 لیتری

  مخزن عمودی 10000 لیتری بلند

  مخزن عمودی بلند (Long Vertical Tank) 1000 لیتری ارتفاع کل مخزن: 323 سانتی متر ارتفاع مفید مخزن: 295 سانتی متر قطر مخزن: 210 سانتی متر
  0
  ویژگی ها
 • ناموجود
  مخزن عمودی 10000 لیتری

  مخزن عمودی 10000 لیتری کوتاه

  مخزن عمودی کوتاه (Short Vertical Tank) 10000 لیتری ارتفاع مفید مخزن: 240 سانتی متر ارتفاع کل مخزن: 248 سانتی متر قطر مخزن: 239 سانتی متر
  0
  ویژگی ها
 • ناموجود
  مخزن عمودی 150 لیتری

  مخزن عمودی 150 لیتری

  مخزن عمودی (Vertical Tank) با گنجایش 150 لیتر قطر مخزن: 56 سانتی متر ارتفاع کل مخزن: 77 سانتی متر ارتفاع مفید مخزن: 69 سانتی متر
  0
  ویژگی ها
 • ناموجود
  مخزن عمودی 1500 لیتری

  مخزن عمودی 1500 لیتری بلند

  مخزن عمودی (Vertical Tank) بلند با گنجایش 1500 لیتر قطر مخزن: 99 سانتی متر ارتفاع کل مخزن: 215 سانتی متر ارتفاع مفید مخزن: 198 سانتی متر
  0
  ویژگی ها
 • ناموجود
  مخزن عمودی 1500 لیتری

  مخزن عمودی 1500 لیتری کوتاه

  مخزن عمودی (Vertical Tank) کوتاه با گنجایش 1500 لیتر قطر مخزن: 114 سانتی متر ارتفاع کل مخزن: 172 سانتی متر ارتفاع مفید مخزن: 155 سانتی متر
  0
  ویژگی ها
 • ناموجود
  مخزن عمودی 15000 لیتری

  مخزن عمودی 15000 لیتری

  مخزن عمودی (Vertical Tank) 15000 لیتری ارتفاع مفید مخزن : 304 سانتی متر ارتفاع کل مخزن : 332 سانتی متر قطر مخزن : 252 سانتی متر
  0
  ویژگی ها
 • ناموجود
  مخزن عمودی 1800 لیتری

  مخزن عمودی 1800 لیتری

  مخزن عمودی (Vertical Tank) با گنجایش 1800 لیتر قطر مخزن: 110 سانتی متر ارتفاع کل مخزن: 217 سانتی متر ارتفاع مفید مخزن: 190 سانتی متر
  0
  ویژگی ها
 • ناموجود
  مخزن عمودی 200 لیتری

  مخزن عمودی 200 لیتری

  مخزن عمودی (Vertical Tank) دارای 200 لیتر است. قطر مخزن : 60 سانتی متر ارتفاع کل مخزن: 90 سانتی متر ارتفاع مفید مخزن: 85 سانتی متر
  0
  ویژگی ها
 • ناموجود
  مخزن عمودی 2000 لیتری بلند

  مخزن عمودی 2000 لیتری بلند

  مخزن عمودی (Vertical Tank) بلند با گنجایش 2000 لیتر قطر مخزن: 114 سانتی متر ارتفاع کل مخزن: 215 سانتی متر ارتفاع مفید مخزن: 190 سانتی متر
  0
  ویژگی ها
 • ناموجود
  مخزن عمودی 2000 لیتری

  مخزن عمودی 2000 لیتری کوتاه

  مخزن عمودی (Vertical Tank) کوتاه با گنجایش 2000 لیتر قطر مخزن: 165 سانتی متر ارتفاع کل مخزن: 130 سانتی متر ارتفاع مفید مخزن: 100 سانتی متر
  0
  ویژگی ها
 • ناموجود
  مخزن عمودی 2000 لیتری

  مخزن عمودی 2000 لیتری متوسط

  مخزن عمودی (Vertical Tank) متوسط با گنجایش 2000 لیتر قطر مخزن: 130 سانتی متر ارتفاع کل مخزن: 176 سانتی متر ارتفاع مفید مخزن: 150 سانتی متر
  0
  ویژگی ها
 • ناموجود
  مخزن عمودی 20000 لیتری

  مخزن عمودی 20000 لیتری بلند

  مخزن عمودی (Vertical Tank) 20000 لیتری بلند مخزنی با گنجایش زیاد و با ارتفاع بلند قطر مخزن: 260 سانتی متر ارتفاع کل مخزن: 415 سانتی متر ارتفاع مفید مخزن: 390 سانتی متر
  0
  ویژگی ها
 • ناموجود
  مخزن عمودی 20000 لیتری

  مخزن عمودی 20000 لیتری کوتاه

  مخزن عمودی (Vertical Tank) 20000 لیتری کوتاه مخزنی با گنجایش زیاد و با ارتفاع کم قطر مخزن: 310 سانتی متر ارتفاع کل مخزن: 305 سانتی متر ارتفاع مفید مخزن: 295 سانتی متر
  0
  ویژگی ها