رابط 1/4 به 10 شلنگ دستگاه تصفیه آب یکی از دیگر قطعات و لوازم جانبی در دستگاه های تصفیه آب است. گاهی برای ارتقاء دستگاه به اتصالات جدیدی نیاز است. برای مرتبط کردن قسمت های مختلف آب شیرین کن و حتی وصل کردن دو سر شلنگ (اگر بخواهیم به طول شلنگ اضافه کنیم) از رابط ها در دستگاه تصفیه آب استفاده می کنیم. این اتصالات و رابط ها در دو نوع مهره ای و فیتینگی در بازار موجود است. البته از آنجایی که اتصال فیتینگی کارکرد بهتری دارد در حال حاضر این نوع اتصال در بازار بیشتر موجود است. رابط 1/4 به 10 مرغوب و ساخت کشور تایوان است.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
تماس سریع با ما